Témoignages -

  • Cinquième Sommet CEPGL
    Nous devons nous consacrer, toujours davantage, à la lutte pour l'indépendance économique du continent Africain, en procédant, étape par étape, par la mise en place des ensembles économiques régionaux qui, d'ici l’an 2000, aboutiront à la création d'un Marché Commun Africain, prélude à la Communauté Économique de l’Afrique.

Inyangamugayo

U Rwanda rwabuze umuyobozi w’intwari ukunda Imana, igihugu cye n’abagituye bose. Nyakubahwa General Major Habyarimana Juvénal, mwibukira cyane cyane yitabira gusenga mu gitambo cya missa muri St-Michel, kandi yakundaga rozali, bigaragaza uburere bwa gikristu bwamuranze kandi bukamumurikira mu kazi ke. 

Yari inyangamugayo kandi akarangwa n’ubushishozi muri byose. Imana yakundaka imuhe iruhuko ridashira kandi natwe tukiri hano munsi turamusabira, umunsi umwe tuzongera tubonane nawe imbona nkubone maze twishimane iteka mu ngoma y’Imana. 

Ephrem Nkizuyu

D'autres témoignages