Témoignages -

  • « Soyons patients et gardons l’espoir. Faisons tout pour maintenir la sécurité de tous. Soyons fermes pour sauvegarder notre paix qui constitue la motivation de l’Accord d’Arusha. Luttons ensemble pour promouvoir l’Unité nationale. Je vous invite à garder le calme et à éviter tout acte de provocation. Luttons toutes et tous pour sauvegarder la sécurité et la tranquillité dans notre pays. »
    Dernier discours du Président Juvénal Habyarimana - Kigali, Rwanda le 15 janvier 1994

Umubyeyi

Umukecuru n’umusaza we bari bari guhinga kugasozi akaradiyo gateretse iruhande bumva ngo indege ya Habyarimana bayihanuye, ahamagara mugenzi we ati: yewe Nyiramvuriye we!! « wamenye ibyabaye? Ngo umubyeyi wacu Habyarimana Yuvenari bamuhanuye turashize twese byarangiye » imisozi yageranye yose iba yumvise, njye numva bose bajura ngo « tubaye abande we birarangiye babakenya badukoze munda ». Ni byo niboneye namaso, abahinzi bagiye bataha bagasiga amasuka mu mirima bikoreye cyangwa bahetse amaboko. ibyo byonyine byanyeretse uburyo Habyarimana yari umubyeyi w’igihugu cyose. 

Ni ugukomera tugakurikiza urugero rwe tugakorera igihugu cyacu tukarenganura Abanyarwanda. 

Thérèse O.

D'autres témoignages